Panel používateľa

MARPIN Riedidlo C-6000

MARPIN Riedidlo C-6000

MARPIN Riedidlo C-6000 na riedenie syntetických aj acetónových náterových látok.

2,08 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: MARPIN

Mám otázku

Charakteristika produktu

MARPIN Riedidlo C-6000

Univerzálne rýchloschnúce riedidlo používané na riedenie syntetických aj acetónových náterových látok.

Aplikácia
Postupne, za stáleho miešania, pridávajte do vopred rozmiešanej náterovej hmoty pokiaľ nedosiahnete požadovanú konzistenciu. Skladujte pri teplote 5 °C až 25 °C. Chráňte pred priamym slnkom a teplom. Neskladujte v blízkosti ohrievacích telies.

Balenie: 1 l / 9 l

Technický list pdf

 

 

logo MARPIN
Spoločnosť MarPin s.r.o., je jedným z najväčších producentov rozpúšťadiel, riedidiel, farieb a autochémie na Slovensku.

 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H225 Veľmi horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H361 Podozrenie, že spôsobuje poškodenie plodnosti alebo nenarodeného dieťaťa., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii vdýchnutím
Obsahuje: toluén, bután-1-ol, metyl acetát, etyl acetát
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P201 Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P304+P340 PO VDÝCHNUTÍ: Presuňte postihnutého na čerstvý vzduch a uložte do oddychovej polohy, ktorá bez pohybu umožní pohodlné dýchanie. , P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Možno potrebujete

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie