Panel používateľa

Star BRITE Odstraňovač asfaltu a lepidla

Star BRITE Odstraňovač asfaltu a lepidla

Star BRITE Odstraňovač asfaltu a lepidla bezpečne odstraňuje asfalt z karosérie, zvyšky lepidiel po nálepkách či žuvačky z čalúnenia. 1 l

10,90 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: STAR BRITE

Mám otázku

Charakteristika produktu

Star BRITE Odstraňovač asfaltu a lepidla (Tar & Glue remover)

Rozpúšťadlo, ktoré bezpečne odstraňuje asfalt z karosérie a kolies, zvyšky lepidiel po reklamných a diaľničných nálepkách dokonca žuvačky z čalúnenia.

Je mnoho áut, ktoré majú na karosérii a kolesách asfaltové škvrnky, alebo majú na karosérii pozostatky lepidla po odstránení reklamných polepov. Odstraňovač asfaltu vám pomôže dostatočne rýchlo a bezpečne odstrániť tento problém bez toho aby sa poškodil lak, alebo vonkajší plast na aute.

Len na profesionálne použitie!

Riedenie: 1:5 - 1:50

Použitie:

Odstránennie asfaltu

 1. Auto umyte autošampónom alebo aktívnou penou.
 2. Rozprašovačom aplikujte Tar & Glue remover z 10 – 15 cm vzdialenosti okolo celej spodnej časti auta, vrátane kolies.
 3. Po 3 – 5 minútach pristúpte k samotnému odstraňovaniu asfaltu pomocou špongie na hmyz a asfalt.
 4. Do špongie taktiež treba nastriekať odstraňovač asfaltu a jemným prítlačným pohybom stierajte asfalt z plochy.
 5. Dekontaminovanú plochu následne doutierajte mikrovláknovou utierkou.

Odstránenie lepidla

 1. Auto umyte autošampónom alebo aktívnou penou.
 2. V prípade veľkej plochy lepidla aplikujte odstraňovač asfaltu a lepidla rozprašovačom z 10 – 15 cm vzdialenosti.
 3. Po 3 – 5 minútach opláchnite plochu dostatočným množstvom tlakovej vody.
 4. V prípade odtraňovania lepidla z malej plochy aplikujte odstraňovač asfaltu a lepidla rozprašovačom z 10 – 15 cm a po 3 – 5 minútach odstráňte pomocou špongie na hmyz a asfalt.
 5. Do špongie taktiež treba nastriekať produkt, a jemným prítlačným pohybom stierajte lepidlo z plochy.
 6. Následne doutierajte mikrovláknovou utierkou.

Balenie: 1l

 

 

 

 

logo

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: uhľovodíky C11-C14; n-alkány, isoalkány, cyklické, < 2% aromatov; extrakt/terpeny pomar. š.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P242 Používajte iba neiskriace prístroje., P243 Urobte preventívne opatrenia proti výbojom statickej elektriny., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P272 Je zakázané vyniesť kontaminovaný pracovný odev z pracoviska., P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P331 Nevyvolávajte zvracanie., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P301+P310 PO POŽITÍ: Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla., P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrek vodou., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky., P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom podľa Karty bezpečnostných údajov.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Možno potrebujete

fb RENOJAVA

Instagram

YouTube

Anketa

Aké nátery na drevo z našej ponuky by ste odporučili svojim známym? Dobrým známym. :D

Overenie captcha nebolo úspešné!

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie