Panel používateľa

Naturalis Oils - IMPREGNAČNÝ OLEJ

Naturalis Oils - IMPREGNAČNÝ OLEJ

Vysokohodnotný IMPREGNAČNÝ OLEJ pre všetky druhy výrobkov z dreva; vhodný pre exteriér aj interiér.

11,38 € s DPH

Skladové číslo: 8370001

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: Naturalis Oils

Mám otázku

Charakteristika produktu

IMPREGNAČNÝ OLEJ je veľmi dobre impregnujúci a rýchloschnúci s dobrou tvorbou filmu. Olej neobsahuje sušidlá na báze kobaltu. Je vhodný pre exteriér aj interiér. Vhodný je na impregnáciu surového dreva, hrubo rezaného dreva, pod všetky bezfarebné oleje a pod všetky odtiene Tíkového oleja na extra savé dreviny. Tiež vhodný na impregnáciu zadnej/spodnej strany drevených obkladov a podláh. Nie je vhodný ako samostatný náter.

Vysokohodnotný IMPREGNAČNÝ OLEJ pre všetky druhy výrobkov z dreva. Prírodná náterová hmota na báze rýchloschnúcich olejov, bez rozpúšťadla.

Technické informácie

Zloženie zmes ľanového oleja, drevného oleja, polo oxidatívnych schnúcich olejov a vysušovadiel (bez obsahu olova)
Použitie drevené plochy v exteriéri
Obsah oleja 95 %, obsah pevných časti 100 %
Hustota 0,92 – 0,95 kg/l (pri 20 °C)
Aplikačná teplota min. 5 °C
Spotreba 1 liter na 15 - 20 m2 v závislosti na druhu a savosti dreva
Schnutie 24 hod. v závislosti od teploty a vlhkosti prostredia
Skladovateľnosť min. 48 mesiacov na chladnom a tmavom mieste

TECHNICKÝ LIST  Technický list

Výrobca - Naturalis Oils

Slovenská firma Renojava s.r.o. prišla na trh so zaujímavým projektom vlastných naturálnych (prírodných) olejov a voskov na ochranu a dekoračnú povrchovú úpravu výrobkov z dreva v interiéri aj v exteriéri, ktorým reaguje na potreby zákazníkov. Vedúcim výroby a výskumu je Ing. František Jaš, CSc. - zakladateľ a majiteľ firmy Renojava s.r.o.

Naturalis Oils

Výstražné slovo: Pozor!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H315 Dráždi kožu., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.
Obsahuje: zmesmodifikovaného tungového a ľanového oleja, alifatické uhľovodíky, C10-C13.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P270 Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v zmysle platných predpisov.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info