Panel používateľa

HERBOL - RADIATOR AF

HERBOL - RADIATOR AF

Herbol Radiator AF je biely bezaromátový lak na topné telesá s vysokou krycou schopnosťou. Biely

17,69 € s DPH

Skladové číslo: 960805

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: HERBOL

Mám otázku

Charakteristika produktu

Herbol Radiator AF je biely bezaromátový lak na topné telesá s vysokou krycou schopnosťou. Rýchlo schne, odoláva teplotám do 180 °C, nežltne pri teplotách do 120 °C, podľa DIN 55900-2.

Výdatnosť: cca 10 m2/l na 1 náter

TECHNICKÝ LIST  Technický list

 

 Herbol
Herbol
je inovatívna nemecká značka kvality. Už viac ako 170 rokov sa každý remeselník môže spoľahnúť na jej praktické a profesionálne riešenia v maľovaní. Herbol ponúka kompletný sortiment vysoko kvalitných disperzných farieb, lakov, lazúr a náterových systémov pre renovácie, opravy a novostavby.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H413 Môže mať dlhodobé škodlivé účinky na vodné organizmy.
Obsahuje: butanonoxím. Môže vyvolať alergickú reakciu. Ťažký benzín (ropný), hydrogenačne rafinovaný, ťažký.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P235 Uchovávajte v chlade., P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info