Panel používateľa

CARFIT - 2K Epoxidový základ 1:1 + Tužidlo

CARFIT - 2K Epoxidový základ 1:1 + Tužidlo

CARFIT - 2K Epoxidový základ 1:1 + Tužidlo (0,5 L + 0,5 L)

33,82 € s DPH

Skladové číslo: 4-390-0500 / 4-415-0500

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CARFIT

Mám otázku

Charakteristika produktu

CARFIT - 2K Epoxidový základ 1:1 je vysoko kvalitný dvojzložkový epoxidový základný náter môže byť použitý ako izolačný náter. 2K epoxidový základný náter 1:1. Zvlášť sa odporúča produkt nanášať mokrým spôsobom.

Tužidlo je súčasťou balenia.

Aplikácia
Pre dvojvrstvové lakovanie pri opravách automobilov.

  • perfektná ochrana oceľových plôch pred koróziou vďaka antikoróznym prísadám
  • jednoduché miešanie a aplikácia
  • jednoduché prelakovanie vďaka svetlošedej farbe
  • vynikajúca priľnavosť k rôznym povrchom: oceľ, hliník, pozinkovaná oceľ, sklolaminát, polyéter a epoxidové tmely, laky

Podklady
Oceľ, hliník, pozinkovaná oceľ, polyestér laminát GFK / GRP, polyesterové / epoxidové tmely, 2K plniče, staré povrchové úpravy v dobrom stave.

 

Technické údaje

  • farba - svetlo sivá
  • hustota 1560 g/l
  • bod vzplanutia 23 °C
  • VOC <540 g/l (RFU)
  • 2004/42/IIB(c)(540)
  • miešací pomer s tužidlom: 1:1

Epoxidový základ 4-390-0500
Tužidlo 4-415-0500

V prípade záujmu iba o jednu časť balenia (základ / aktivátor) informujte sa telefonicky alebo mailom

 

 carfit

Popredná firma zameriavajúca sa na kvalitné autoopravárenské materiály. Tradičná nemecká kvalita, osvedčené receptúry a výrobné technológie zaručujú perfektné výsledky spĺňajúce požiadavky moderných aplikácií.

1. Produkt:: Zložka A
Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Nebezpečné pre životné prostredie, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie
H vety: H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H351 Podozrenie, že spôsobuje rakovinu ., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H361d Podozrenie z poškodenia nenarodeného dieťaťa., H302+H312+H332 Zdraviu škodlivý pri požití, styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Obsahuje: meta-xylén para-xylén xylén orto-xylén; 1-metoxypropán-2-ol monopropylénglykol-metyléter; produkty dimerizovaných mastných kyselín, C18-nenasýtené, s N, N-dimetyl-1,3-propándiamínom; 4,4'-izopropylidéndifenol, oligomérne reakčné produkty s 1-chlór-2,3-epoxypropánom; bután-1-ol butanol; etylbenzén; toluén
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.
 : ----------------------------
2. Produkt:: Tužidlo
Výstražné_slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný_piktogram: Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé, Nebezpečnosť pre zdravie
H-vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H304 Môže byť smrteľný po požití a vniknutí do dýchacích ciest., H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii., H312+H332 Zdraviu škodlivý pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí.
Obsahuje_: xylén, Butan-1-ol
P-vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P312 Pri zdravotných problémoch volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P405 Uchovávajte uzamknuté., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár - píšte svoje skúsenosti, objednávky cez e-mail alebo chat!

Kontrolný kód

i

* (Povinné)

Možno potrebujete

Kontrolný kód

i
Predvoľby súkromia
Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti
Táto stránka je chránená programom reCAPTCHA a spoločnosťou Google. Platia Pravidlá ochrany osobných údajov a Zmluvné podmienky.

Prihlásenie