Panel používateľa

BÖHME SUNCARE 800 - Svetlostála ochrana dreva

BÖHME SUNCARE 800 - Svetlostála ochrana dreva

BÖHME SUNCARE 800 - Svetlostála impregnácia dreva v interiéri s extrémne vysokým UV ochranným faktorom.

24,14 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: BÖHME

Mám otázku

Charakteristika

BÖHME SUNCARE 800 je svetlostála impregnácia s extrémne vysokým UV ochranným faktorom pre drevo v interiéri. Redukuje účinok a dlhodobo chráni proti pôsobeniu UV, zabraňuje žltnutiu a stmavovaniu dreva, hlavne u svetlých drevín – smrek, jedľa, borovica. V kombinácii s JET FINISH tvorí vynikajúcu ochranu nábytku, parkiet, obkladov... proti žltnutiu a stmaveniu.

Aplikácia

Podklad musí byť pred aplikáciou zbavený prachu, nečistôt a živice. Neriediť. Nanášajte štetcom, valčekom alebo pištoľou. Náradie po práci vyčistite vodou.

  • neobsahuje žiadne fungicídy
  • ideálny pre svetlé dreviny - smrek, jedľa, borovica
  • na použitie v INTERIÉRI
  • matný
  • balenie - 1L / 5L / 20L

Výdatnosť: 7 - 10 m² / l

TECHNICKÝ LISTtechnický list

 

 

 

logo 
BÖHME AG
- Unikátne švajčiarske nanoskopické ochranné a dekoratívne lazúry na báze vosku, oleja a vody na dlhodobú ochranu dreva.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P vety: P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info