Panel používateľa

OSMO - Nábytkový vosk 5910

OSMO - Nábytkový vosk 5910

NOVINKA

OSMO - NÁBYTKOVÝ VOSK 5910 je je finálny náter na interiérový drevený nábytok, bez zápachu.

13,20 € s DPH

Skladové číslo: 131 00 255

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: OSMO

Mám otázku

Charakteristika produktu

OSMO – NÁBYTKOVÝ VOSK 5910 je finálny náter na interiérový drevený nábytok, bez zápachu.

Je to bezfarebný konečný náter na drevo, pre profesionálnych používateľov. Vytvára matný alebo hodvábne lesklý konečný povrch vzávislosti od spôsobu aplikácie.

Osmo Nábytkový vosk (určený špeciálne pre zásuvky) vyhladzuje ošetrený povrch. V porovnaní s bežnými finálnymi nátermi vytvára rovnomernejšie zafarbenie a harmonickejší vzhľad. Jednoduchá aplikácia, bez potreby podkladového náteru – šetrí čas apeniaze.

Suchý povrch je bezpečný pre ľudí, zvieratá arastliny podľa DIN 53 160. Náter je vhodný pre detské hračky EN 71.3.

Nábytkový vosk 5910:

na smreku / dube


Technické informácie

Spotreba: 1 l - 1x náter - cca 35 – 50 m2, v závislosti od stavu dreva

 

TECHNICKÝ LIST Technický list

 

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.

OSMO 

 

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P303+P361+P353 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Odstráňte/vyzlečte všetky kontaminované časti odevu. Pokožku ihneď opláchnite vodou/sprchou. , P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P370+P378 V prípade požiaru: Na hasenie použite CO2, hasiaci prášok alebo rozstrek vodou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info