Panel používateľa

ADLER Aquawood Intermedio ISO - Medzivrstva na okná a dvere (striekanie)

ADLER Aquawood Intermedio ISO - Medzivrstva na okná a dvere (striekanie)

ADLER Aquawood Intermedio ISO - Najpoužívanejšia transparentná striekacia medzivrstva v lazúrovacom systéme na drevené okná a vchodové dvere.

405,30 € s DPH

Skladové číslo: 9004267069566

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ADLER

Mám otázku

Charakteristika produktu

ADLER Aquawood Intermedio ISO je vodouriediteľná transparentná medzivrstva s dobrou plnivosťou a brúsiteľnosťou pre obzvlášť plnivé a hladké povrchy. Pôsobí ako izolácia proti extraktívnym látkam. Vyznačuje sa vysokou elasticitou a dobrou stohovateľnosťou. Zabraňuje zbrúseniu farebnej impregnácie a dobre chráni pred poveternostnými podmienkami.

Aplikácia

Produkt pred použitím premiešajte. Optimálna teplota pri aplikácii je v rozmedzí 15 - 25°C pri relatívnej vzdušnej vlhkosti 40 – 80%. Produkt nie je bez vrchného náteru odolný voči poveternostným podmienkam.

Spôsob nanášania: striekanie

Výdatnosť na náter: 200 - 250 g/m2

Oblasť použitia

  • ideálne pre hrubopórovité listnaté dreviny a ihličnaté dreviny s obsahom živice
  • rozmerovo stabilné drevené prvky ako drevené okná, vchodové dvere
  • interiér / exteriér

Pre podrobnejšie informácie si pozorne prečítajte technický list.

 

TECHNICKÝ LISTtechnicky list

 

  ADLER

Spoločnosť vyrábajúca náterové hmoty, laky a výrobky na ochranu dreva pre stolárov, drevospracujúce firmy a výrobcov nábytku, okien, dverí a parketových podláh. Kvalita od roku 1934.

 

Výstražný piktogram: Dráždivé
Obsahuje: Reakčná zmes bis (1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidyl) sebakátu a metyl-1,2,2,6,6-penta-metyl-4-piperidylsebakátu, 1,2-benzoizotia- zol-3 (2H) -on, 2,4,7,9-tetrametyldec-5-ín-4,7-diol, deriváty benzotriazolu (zmesi), zmes týchto látok 5-chlór-2-metyl-2H-izotiazol- 3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3: 1)
P vety: P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P321 Odborné ošetrenie konzultujte s lekárom., P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte., P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info