Panel používateľa

CHAMÄLEON Akrylová farba, sprej 500 ml

CHAMÄLEON Akrylová farba, sprej 500 ml

CHAMÄLEON Akrylová farba na povrchovú úpravu automobilov - na čiastkové alebo úplné prelakovanie karosérií. sprej 500 ml

5,97 € s DPH

Skladové číslo: 26204

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHAMÄLEON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON Rýchloschnúca akrylová farba na povrchovú úpravu automobilov - na čiastkové alebo úplné prelakovanie karosérií.

Aplikácia

Podklad zbavte prachu a hrdze, obrúste a odmastite. Aerosol má mať izbovú teplotu. Pred použitím dobre pretrepte (2 minúty). Aplikujte pri teplote  15 - 25 °C zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Po použití otočte plechovku dnom hore a vyprázdnite ventil.

Popis

  • rýchloschnúca
  • dobré krytie a vynikajúca priľnavosť
  • nevybledne a odoláva UV žiareniu
  • odolná voči benzínu, chemikáliám, poveternostným vplyvom, opotrebeniu a poškriabaniu
  • farba: čierna matná / čierna lesklá / biela lesklá

Podklad

kov, drevo, hliník, sklo, kameň a rôzne druhy plastov.

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Korozívne a žieravé
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: Bután-1-ol, Acetón, Butyl-acetát, Propán-2-ol.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info