Panel používateľa

CHAMÄLEON HEAT Resistant - Žiaruvzdorná farba, sprej 400 ml

CHAMÄLEON HEAT Resistant - Žiaruvzdorná farba, sprej 400 ml

CHAMÄLEON HEAT Resistant - Vysokokvalitná žiaruvzdorná farba na povrchy vystavované vysokým teplotám do 650 °C, sprej 400 ml

7,65 € s DPH

Skladové číslo: 4264099822660

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: CHAMÄLEON

Mám otázku

Charakteristika produktu

CHAMÄLEON HEAT Resistant je vysokokvalitná žiaruvzdorná farba na upravené i neupravené povrchy vystavované vysokým teplotám do 650 °C. Je ideálna pre použitie na výfukovom potrubí, peciach, kotloch, sporákoch či ďalších tepelne zaťažených zariadeniach.

Aplikácia

Povrch by mal byť čistý, suchý a zbavený mastnoty. Aerosol má mať izbovú teplotu. Pred použitím dobre pretrepte (2 minúty) a nastriekajte vzorku. Aplikujte v niekolkých tenkých vrstvách pri teplote  15 - 25 °C zo vzdialenosti 25 - 30 cm. Nechajte vyschnúť pri izbovej teplote jednu hodinu. Potom zahrievajte 30 až 60 minút (160 °C), aby sa vrstva farby vytvrdila. Tvorba dymu počas procesu vytvrdzovania laku je prirodzeným javom. Po použití otočte plechovku dnom hore a vyprázdnite ventil.

Popis

  • veľmi dobrá priľnavosť a vysoká krycia schopnosť
  • odolná voči benzínu, chemikáliám a poveternostným vplyvom,
  • rýchloschnúca
  • rezistentná voči teplotám do 650 °C
  • farba: čierna / strieborná

 

 

Chamaeleon

Značka Chamäleon bola prvýkrát predstavená v roku 1965 v Schwerte. Vyrába profesionálne produkty Made in Germany pre opravy a ochranu karosérií.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H222 Mimoriadne horľavý aerosól., H315 Dráždi kožu., H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H411 Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami., H229 Nádoba je pod tlakom. Po zahriatí sa môže roztrhnúť.
Obsahuje: Ťažký benzín (ropný), ľahká frakcia hydrogenovaný Benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P211 Nestriekajte na otvorený oheň ani iný zdroj vznietenia., P251 Nádoba je pod tlakom: neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu., P260 Nevdychujte prach/dym/plyn/hmlu/pary/aerosóly., P410+P412 Chráňte pred slnečným žiarením. Nevystavujte teplotám nad 50 °C/122 °F., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info