Panel používateľa

Koopmans HOUTCLEANER - Čistiaci prostriedok na drevo, 500 ml

Koopmans HOUTCLEANER - Čistiaci prostriedok na drevo, 500 ml

Koopmans HOUTCLEANER - Čistiaci prostriedok na drevo zošednuté, pokryté riasami a poškodené vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok. koncentrát, 500 ml

9,92 € s DPH

Skladové číslo: 841999

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KOOPMANS

Mám otázku

Charakteristika

KOOPMANS Houtcleaner je koncentrovaný, vodouriediteľný prípravok na báze účinných mydlových látok na drevo
zošednuté, pokryté riasami a poškodené vplyvom nepriaznivých poveternostných podmienok.

Oblasť použitia

  • záhradná architektúra (domy, ploty, pergoly, altánky, mostíky, a pod.)
  • záhradný nábytok
  • interiér/exteriér

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l (závisí od nasiakavosti povrchu, druhu dreva a spôsobu aplikácie)

Aplikácia

Povrch očistite od rias. V prípade zošednutia, jemne prebrúste. Zmiešajte v oddelenej nádobe 1 diel Houtcleaner a 5 dielov vody. Naneste na povrch, nechajte pôsobiť 10 – 15 min., očistite kefou a opláchnite tečúcou vodou. Pred následnou povrchovou úpravou nechajte dovre vyschnúť.

Pred použitím si prečítajte technický list.

 Technický list pdf

 

 

 

 

logo

Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

 

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo!
Výstražný piktogram: Korozívne a žieravé
H vety: H315 Dráždi kožu., H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.
Obsahuje: 1,3,4,6-tetrahydro-tetrakis (hydroxymetyl) imidazo [4,5-d] imidazol-2,5 (1H, 3H) -dión. To môže vyvolať alergickú reakciu.
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky: vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info