Panel používateľa

Koopmans COVER LINE XT - Farebná lazúra na drevo v exteriéru, 1 l

Koopmans COVER LINE XT - Farebná lazúra na drevo v exteriéru, 1 l

Koopmans COVER LINE XT - Odolná, impregnujúca lazúra určená ako ochranný náter na drevo v exteriéroch. 1l

25,69 € s DPH

Skladové číslo: 842000

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: KOOPMANS

Mám otázku

Charakteristika

KOOPMANS Cover Line XT je impregnujúca laková lazúra je určená ako ochranný náter na drevo v exteriéroch. Vytvára trvalý film, ktorý je výrazne odolný voči akýmkoľvek poveternostným vplyvom. Kombinácia modifikovaných alkyduretánových živíc hĺbkovo konzervuje drevo. Ideálna ako ochranný náter záhradnej architektúry, záhradného nábytku, drevených fasádových prvkov ako aj drevených okien a dverí.

Oblasť použitia

 • záhradná architektúra (záhradné domčeky, ploty, pergoly, altánky, mostíky atď.)
 • záhradný nábytok
 • drevené fasádne prvky
 • okná, dvere
 • exteriér

Výhody

 • ochrana dreva až 6 rokov
 • neolupuje sa
 • ľahká aplikácia
 • vysoká priľnavosť k drevu
 • reguluje vlhkosť dreva
 • veľmi dobre odoláva poveternostným vplyvom
 • zvýrazňuje prirodzenú štruktúru dreva
 • poskytuje vysokú ochranu proti biodegradácii

Výdatnosť: 10 - 15 m2 / l (závisí to výrazne od druhu a typu dreva a spôsobu aplikácie)

Lesk: matný

Aplikácia

Povrch musí byť čistý, odmastený a suchý. Pred použitím výrobok poriadne premiešajte a skontrolujte jeho farbu
Na drevo, ktoré bolo ošetrené základným technickým impregnačným prípravkom, naneste dve vrstvy výrobku. Pred nanesením ďalších vrstiev výrobku odporúčame prebrúsiť povrch kvôli jeho lepšej priľnavosti. Medzi jednotlivými nátermi ponechajte impregnované prvky schnúť 12 až 24 hodín.

Aplikujte štetcom, valčekom, striekaním.

Pred použitím si prečítajte technický list.

 Technický list pdf

 

Odtiene:

tmava cokolada

tmavá čokoláda

skoricovohneda

škoricovohnedá

bielaP

biela

sivy grafit

sivý grafit

 

 

 

 

 

 

logo

 Koopmans je známy a rešpektovaný holandský výrobca farieb. Predstavuje viac ako 135 rokov, počas ktorých malá remeselná výroba vyrástla do popredného výrobcu farieb s jedným z najmodernejších závodov v Európe.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: C9-C11 uhľovodíky, n-alkány, izoalkány, cyklické, aromatické <2% (ES č. 919-857-5);Zlúčeniny esterov mastných kyselín talového oleja s polyetylénglykolmono (hydrogénmaleátom) aamidmi dietyléntriamínu a mastných kyselín talového oleja (CAS 222716-38-3); 2-butanonoxím (CAS 96-29-7);Kobalt-2-etylhexanoát (CAS č. 136-52-7);Zlúčeniny mastných kyselín z talovéhooleja so (Z)-oktadec-9-én-1-amínom(CAS č. 85711-55-3);C18-nenasýtené mastné kyseliny, triméry, oleylamínové zlúčeniny (CAS147900-53-4);C18-nenasýtené mastné kyseliny, diméry, oleylamínové zlúčeniny (CAS č. 1078142-41-2)
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info