Paint Eco - Ľanový olej na saunové lavice

Paint Eco Ľanový olej na saunové lavice - Penetračný ľanový olej s nulovou hodnotou VOC určený na ochranu vnútorného dreveného vybavenia sauny. 1 l
26.52 €
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Paint Eco Ľanový olej na saunové lavice

Penetračný ľanový olej lisovaný za studena bez chemických prísad s nulovou hodnotou VOC. Je vyvinutý pre povrchy, ktoré sú vystavené rýchlym teplotným zmenám. Ideálny pre saunové lavice a drevený interiér sauny. Prírodný, bezfarebný olej bez arómy. Náter je elastický, priedušný a účinne chráni drevo pred vlhkosťou. Olej sa vsiakne hlboko do dreva, zvýrazňuje jeho štruktúru, nepraská a neolupuje se.


Vlastnosti a použitie:

 • interiér
 • drevené povrchy vystavené rýchlym teplotným zmenám (sauny - interiér)
 • bez arómy
 • elastický, priedušný
 • hlboká penetrácia
 • NULOVÁ HODNOTA VOC
 • zvýraňuje štruktúru dreva
 • nepraská a neolupuje sa


Výdatnosť: cca 10 - 15 m2/l (1 vrstva)

Reálna výdatnosť závisí od druhu dreva, jeho prípravy a spôsobu aplikácie.

 
Aplikácia:

 • Príprava povrchu
  - povrch musí byť suchý a čistý, bez prachu a bez zvyškov živice
  - vlhkosť dreva nesmie prekročiť 18 %
  - predchádzajúca vrstva chemického náteru (ak je) musí byť odstránená
  - aplikujte pri teplote 10 až 25 °C;  nepoužívajte na slnkom vyhriaty povrch

 • Natieranie
  Odporúča sa nanášať v 1 alebo 2 vrstvách.
  - 1. vrstva musí byť čo najtenšia, nanesená rovnomerne
  - nechajte produkt vsiaknuť cca 20 - 30 minút
  - prebytočný produkt dôkladne utrite čistou handričkou alebo papierovými utierkami
  - pred aplikáciou druhej vrstvy nechajte povrch schnúť najmenej 24 hodín
  - pri nanášaní 2. vrstvy sa odporúča ohriať miestnosť na 40 ° C
  - priebeh prác je rovnaký ako pri 1. vrstve.

Aplikačné náradie: štetec, valček s krátkymi vlasom, bavlnená tkanina alebo papierová utierka na utieranie

Čistenie náradia: terpenín alebo mydlová voda

Balenie: 1 l

POZOR!

Materiály nasiaknuté Ľanovým olejom na saunové lavice sú vystavené riziku samovznietenia! Ihneď po použití musia byť papierové utierky alebo handričky spálené alebo namočené vo vode a zlikvidované. Zabráňte úniku do okolitého prostredia a podzemných vôd.

 
Ľanové polia v Lotyšsku:

 

 

PaintECO logo

PAINT eco je popredný výrobca prírodného ľanového oleja, moridiel, farieb, podlahového oleja a voskov v pobaltských štátoch. Spája v sebe 10 rokov skúseností v extrakcii rôznych rastlinných olejov so storočnými poznatkami o prírodných farbách. Viera, že nie je neskoro začať žiť v súlade s prírodou a chrániť životné prostredie je hlavnou filozofiou tejto lotyšskej firmy.

 

Značka Paint Eco
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.