Paint Eco - Varený ľanový olej (fermež)

Paint Eco Varený ľanový olej - Prírodný penetračný olej bez pigmentov, ktorý dodáva drevu dlhotrvajúcu ochranu. 1 l
Dočasne vypredané
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Paint Eco Varený ľanový olej (fermež)

Prírodný varený ľanový olej je hlavným produktom PAINT ECO. Ľanový olej bez pigmentov je počas procesu varenia zahrievaný pomocou jedinečnej technológie. Veľmi dobre vsiakne do dreva, takže molekulárne väzby vytvárajú dlhotrvajúcu ochranu. Chráni pred vlhkosťou. Nulový obsah VOC. Produkt je pripravený na použitie.


Použitie:

 • interiér
 • všetky druhy drevených povrchov (steny, stropy, zábradlia, nábytok)
 • často používaný na reštaurátorské práce
 • neošetrené aj na predtým naolejované povrchy
 • môže sa použiť aj ako základný náter na betón, kov, omietku
 • na riedenie lazúr a farieb na báze vareného ľanového oleja

 
Výdatnosť: (1 vrstva)

 • rezané drevo 5 - 8 m2/l
 • hobľované drevo 8 - 12 m2/l
 • tvrdé drevo 30 - 36 m2/l

Reálna výdatnosť závisí od druhu dreva, jeho prípravy a spôsobu aplikácie.

 
Aplikácia:

 • Príprava povrchu
  - povrch musí byť suchý a čistý, bez prachu a bez zvyškov živice
  - vlhkosť dreva nesmie prekročiť 18 %
  - predchádzajúca vrstva chemického náteru (ak je) musí byť odstránená
  - aplikujte pri teplote 10 až 25 °C;  nepoužívajte na slnkom vyhriaty povrch
  - pri použití v exteriéri sa pred aplikáciou odporúča naniesť prípravok proti plesniam na vodnej báze

 • Natieranie
  Odporúča sa nanášať v 1 vrstvách.
  - prvá vrstva musí byť čo najtenšia, nanesená rovnomerne
  - nechajte produkt vsiaknuť cca 20 - 30 minút (po nanesení na hobľované drevo alebo tvrdé drevo)
  - prebytočný produkt dôkladne utrite čistou handričkou alebo papierovými utierkami
  - na rezané drevo naneste produkt čo najrovnomernejšie (nie je potrebné ho zotierať)

Aplikačné náradie: štetec, valček s krátkymi vlasom, bavlnená tkanina alebo papierová utierka na utieranie

Čistenie náradia: terpenín alebo mydlová voda

Balenie: 1 l

POZOR!

Materiály nasiaknuté Vareným ľanovým olejom sú vystavené riziku samovznietenia! Ihneď po použití musia byť papierové utierky alebo handričky spálené alebo namočené vo vode a zlikvidované. Zabráňte úniku do okolitého prostredia a podzemných vôd.

 
Ľanové polia v Lotyšsku:

 

 

PaintECO logo

PAINT eco je popredný výrobca prírodného ľanového oleja, moridiel, farieb, podlahového oleja a voskov v pobaltských štátoch. Spája v sebe 10 rokov skúseností v extrakcii rôznych rastlinných olejov so storočnými poznatkami o prírodných farbách. Viera, že nie je neskoro začať žiť v súlade s prírodou a chrániť životné prostredie je hlavnou filozofiou tejto lotyšskej firmy.

 

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.