PAM Dispam - Tabuľová farba, čierny, 0,8 kg, matný

Tabuľová farba určená na povrchovú úpravu sololitových dosiek, školských tabúľ, papierovej lepenky a dreva v interiéri a exteriéri.
10.89 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Pam DISPAM Tabuľová farba

Vodouriediteľná farba určená na povrchovú úpravu sololitových dosiek, školských tabúľ, papierovej lepenky a dreva. Náter je oteruvzdorný a odolný voči vode. Na ochranu nového, ešte neupravovaného dreva doporučujeme pred aplikáciou Dispamu použiť impregnačný prostriedok na ochranu proti hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu.
Po vhodnej úprave podkladu možno Dispam použiť aj na nátery stien, omietok, betónu a kreatívne účely.

Vlastnosti a použitie

 • interiér / exteriér
 • sololit, drevo, papierová lepenka
 • steny, omietky, betón (po vhodnej príprave)
 • oteruvzdorný
 • vodoodolný
 • hlboko matný vzhľad
 • vysoká krycia schopnosť
 • Jednoduchá a rýchla aplikácia
 • ECO produkt

Odtieň: čierny (zelený na objednávku)

Výdatnosť: 6 - 12m² / kg

Balenie: 0,8 kg / 4 kg (na objednávku)

Aplikácia: štetcom, valčekom, striekaním

Pred aplikáciou si pozorne prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdflogo PAM

Značka PAM
Stupeň lesku matný
Balenie 0,8 kg

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 066 Opakovaná expozícia môže spôsobit’ vysušenie alebo popraskanie kože.

Obsahuje:

zmes 5-chlor-2-metyl-2H-izotiazol-3-ón a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ón (3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.

Bezpečnostné opatrenia:

P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.