Pracovné rukavice

Ochranné pracovné či maliarske rukavice...