STAR BRITE Čistič kože pH Neutrál 1 l

Jemný, bezpečný a zároveň efektívny pH neutrálny čistič na kožu a kožené čalúnenie nie len v automobiloch. 1 l
9.95 €
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Star BRITE Čistič kože pH Neutrál

Jemný, bezpečný a zároveň efektívny pH neutrálny čistič na kožu a kožené čalúnenie. Zanecháva matný a vláčný efekt!

Mnoho áut má kvalitný kožený interiér, ktorý si vyžaduje pravidelnú starostlivosť. Kožené čalúnenie sa tiež špiní a hlavne aj vysušuje pôsobením slnečného žiarenia cez sklá automobilu. Kožu nestačí len utrieť vlhkou utierkou od prachu. Pri takom prístupe po pár rokoch koža nenávratne stratí svoju hladkosť, pružnosť a odtieň. Preto je treba používať na údržbu kože kvalitné a bezpečné čistiace a impregnačné produkty.

Len na profesionálne použitie!

Použitie:

  1. Vyzkúšajte stálofarebnosť kože vyčistením časti kože, ktorú nie je vidieť! Pokiaľ koža nezmení svoju farbu, tvar a jemnosť, môžete začať s čistením.
  2. Pozor! – na opotrebovaných plochách môže spôsobiť uvoľnenie farieb.
  3. Vždy postupujte iba po malých plochách. V opačnom prípade môže dôjsť k nerovnomernému času pôsobenia prípravku a výsledok čistenia kože nebude pekný a rovnomerný.
  4. Aplikujte rozprašovačom Čistič kože pH neutrál na plochu cca 40 x 40 cm ako aj na utierku z mikrovlákna.
  5. Vzápätí jemnými pohybmi plochu prekefkujte kefkou na kožu a utrite utierkou z mikrovlákna. Takto vyčistite kompletné kožené čalúnenie – sedadlá, dverné čalúnenie a v niektorých prípadoch prístrojovú dosku.
  6. Po dosušení vždy impregnujte Star BRITE Krémom na kožu.

Balenie: 1l

 

 

logo

Značka Star Brite
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Bezpečnostné opatrenia:

P262 Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P302+P350 Pri kontakte s pokožkou: Opatrne umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé