Záhradná a fasádna farba, 5 ml - vzorka, polomatný

OSMO ZÁHRADNÁ a FASÁDNA farba - Krycia polomatná farba na drevo v mnohých odtieňoch odolná vonkajším poveternostným podmienkam a UV žiareniu.
1.50 €
 • Odtieň:
 • Veľkosť balenia:
 • Stupeň lesku:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

OSMO - ZÁHRADNÁ a FASÁDNA farba je krycia farba na drevo na báze polymérnej disperzie, oxidu titaničitého, oxidov železa, organických pigmentov, aditív a konzervačných látok (MIT/BIT). Je riediteľná vodou. Odoláva vonkajším poveternostným podmienkam a UV žiareniu. 
Uschnutý náter je nezávadný pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolný voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodný na detské hračky podľa EN 71.3).

Vlastnosti:

 • rýchloschnúca
 • krycia, ale priedušná
 • UV stabilná
 • extrémne odolná voči poveternostným vplyvom
 • vodoodolná

Použitie:

 • exteriér
 • akékoľvek drevo
 • balkóny, obklady
 • drevené okenice
 • ploty
 • záhradné domčeky, prístrešky, kôlne, latríny...

Výdatnosť: cca 16 m² pri 1 vrstve (výdatnosť závisí od charakteristiky ošetrovaného povrchu. Uvedená hodnota sa vzťahuje na hladké povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom vo výdatnosti.)

ODPORÚČAME!

Nie ste si istý odtieňom alebo si ho chcete pozrieť naživo a na vašom dreve? Vzorkové vrecúško Vám umožní vyskúšať si produkt pred kúpou klasického balenia. Výdatnosť vzorkového vrecúška: 2 nátery cca 20 cm x 30 cm (závisí od podkladu)


TECHNICKÝ LIST pdf

 

Odtiene:

7103-signálna žltá 7119-sivobéžová 7262-čistá biela
7103 signálna žltá (RAL 1003)
7119 sivobéžová (RAL 1019)
7262 čistá biela (RAL 9010)
7283-jedľovozelená 7500-dopravná biela 7505-hlbokočierna
7283 jedľovozelená (RAL 6009)
7500 dopravná biela (RAL 9016)
7505 hlbokočierna (RAL 9005)
7511-červenohnedá 7519 Capri modrá 7530-ohnivočervená
7511 červenohnedá (RAL 3011)
7519 Capri modrá (RAL 5019)
7530 ohnivočervená (RAL 3000)
7535-svetlosivá 7542-dopravná sivá 7629-mätovozelená
7535 svetlosivá (RAL 7035) 7542 dopravná sivá (RAL 7042)
7629 mätovozelená (RAL 6029)
7716-antracitovosivá 7738-achátovosivá 7817-čokoládovo hnedá
7716 antracitovosivá (RAL 7016)
7738 achátovosivá (RAL 7038)

7817 čokoládovo hnedá (RAL 8017)

 

OSMO

Výrobca - Osmo Holz und Color GmbH & Co. KG

Firma vznikla v roku 1878 ako predajca dreva a stavebných materiálov. Zásadný bol rok 1964 - založenie divízie pre nátery na drevo. Filozofiu firmy nachádzame v motte - slovo "form" nesie význam vysokého technického štandardu produktov, zatiaľčo "farbe" znamená bezpečnosť a ekologickú nezávadnosť náterov na drevo.

OSMO kladie veľký dôraz na výskum a vývoj. Podstatná časť sortimentu je vyrábaná technologickým spracovaním prírodných surovín. Firma získala uznanie v podobe vysoko relevantných certifikátov - napr. EN 71.3 (vhodné pre detské hračky), DIN 53160 (odolné voči potu a slinám), DIN EN ISO 9001:2000 (kvalitný manažment riadenia výroby) a 14001 (ekologické manažérske systémy).

V Nemecku má firma viac ako 2 500 distribútorov - svedčí to o dopyte po kvalitných produktoch OSMO.

Značka Osmo
Stupeň lesku polomatný
Balenie 5 ml - vzorka

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Pozor!

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. EUH 210 Na požiadanie možno poskytnúť kartu bezpečnostných údajov. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P362 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred ďalším použitím vyperte. P333+P313 Ak sa prejaví podráždenie pokožky alebo vyrážky: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

Piktogramy:

Dráždivé