ZINGA

ZINGA je ochranný náter, ktorý vyrába a distribuuje Belgická spoločnosť Zingametall už viac ako 40 rokov, počas ktorých spoločnosť získala technické znalosti a rozsiahle znalosti v oblasti galvanickej ochrany. V mnohých praktických skúškach, projektových aplikáciách a štandardizovaných testoch ZINGA dokázala, že poskytuje aktívnu, dlhotrvajúcu a udržateľnú ochranu oceľovým konštrukciám na celom svete.
Zinkovací systém ZINGA v sebe spája mnoho výhod: aktívnu alebo galvanickú ochranu, pasívnu bariérovú ochranu a jednoduchú aplikáciu.