BOERO ArtDecor Fondo - Základný náter 10 l

BOERO ArtDecor FONDO - Biely krycí náter určený ako základ pri aplikácii ArtDecor náterov.
56.16 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BOERO "ARTDECOR" FONDO

Biely krycí náter určený ako základ pri aplikácii ArtDecor náterov.

  • jednoduché nanášanie
  • ideálna príprava povrchu pred aplikáciou dekoračných náterov Boero
  • zakrýva drobné nedokonalosti a zjednocuje povrch

Výdatnosť: cca 10 - 12 m2/l na 1 vrstvu (závisí od nasiakavosti povrchu)

Povrchy: omietka, sadrokartón

Riedenie: vodou cca 20 - 30 %

Balenie: 1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l

Aplikáčné náradie: valček, štetec

Pre podrobnejšie informácie o produkte a jeho aplikácii si prečítajte TECHNICKÝ LIST pdf

 

 

 

 

Logo Boero

BOERO - Bytové a fasádne farby unikátneho zloženia so 180-ročnou talianskou tradíciou.

Značka BOERO
Balenie 10 L

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

1,2-benzizotiazol-3 (2H)-ón; 1,2-benzizotiazolin-3-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu.reakčná zmes: 5-chlór-2-metyl-4-izotiazolin-3-ónu a 2-metyl-2H-izotiazol-3-ónu (3: 1).Môže vyvolať alergickú reakciu.