BOERO Metallic Grit - Drsný kovový efekt, Pearl, 0,75 l

Dekoračný interiérový náter s hrubozrnnou štruktúrou a výsledným drsným kovovým vzhľadom. 750 ml
23.44 €
  • Odtieň:
  • Veľkosť balenia:
Menej ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

BOERO METALLIC GRIT

Moderný, dekoračný interiérový náter s hrubozrnnou štruktúrou a výsledným drsným kovovým vzhľadom. Farba na vodnej báze s nízkym obsahom VOC. Pomocou správnej techniky a vlastnej fantázie vytvorte jedinečný vzhľad.

Výdatnosť: 7 - 10 m2/ l na 1 vrstvu (závisí na podklade a hrúbke náteru)

Riedenie: neriediť; pripravený na použitie

Doba schnutia pri +20 °C a 65 % RV vzduchu:

  • suchý na dotyk po 1 - 2 hodinách
  • úplne suchý po 18 - 24 hodinách

Aplikácia: valček, štetec, trávové hladidlo

Čistenie náradia: hneď po použití vodou

Odtieň: zlatý / perlový

Technický list

Aplikačné video (slovenské titulky)

 

 

Boero Logo

BOERO - Bytové a fasádne farby unikátneho zloženia so 180-ročnou talianskou tradíciou.

Značka BOERO
Balenie 0,75 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné opatrenia:

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu. EUH 211 Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

Obsahuje:

2-metylizotiazol-3 (2H) -ón

Bezpečnostné opatrenia:

P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.