Od plesní, rias, húb, machu

Chcem vyčistiť drevo od plesní, rias, húb, machu