Od plesní, rias, húb, machov

Chcem vyčistiť steny od plesní, rias, húb, machov