LACQ Turbogel - Čistič a odšeďovač dreva 1 l

Čistič a odšeďovač dreva, 1 l
15.57 €
Viac ako 10 ks skladom
Máte otázku? Radi Vám poradíme.

Charakteristika produktu

Lacq Turbogel

Výkonný čistiaci gél na čistenie a oživenie zvetraného dreva v exteriéri. Vďaka tixotropnému zloženiu sa Turbogel ľahko aplikuje na vodorovné aj zvislé povrchy. Hĺbkovo čistí a osviežuje zvetraný povrch dreva.

Použitie na:

 • exteriér
 • terasy
 • záhradný nábytok
 • veranda
 • drevené obklady
 • všetky druhy dreva
 • iné vonkajšie drevené komponenty

Aplikácia:

 1. Odstráňte všetky nečistoty a uvoľnené časti zvetraného dreva.
 2. Ľahko nastriekajte a navlhčite drevo vodou.
 3. Produkt vždy najskôr vyskúšajte na nenápadnom mieste.
 4. Lacq turbogel pred použitím dobre premiešajte.
 5. Nanášajte štetcom alebo valčekom v smere vlákien.
 6. Nechajte pôsobiť 20 minút.
 7. Povrch očistite kefou (ryžákom) a opláchnite vodou. Nepoužívajte vysokotlakový čistič, môže poškodiť drevo.
 8. Keď je drevený povrch úplne vyschnutý (najmenej 48 hodín), je možné povrch ošetriť.

Výdatnosť: cca 10 m² / 1 l

Balenie: 1 l

Aplikačné video (ENG)

 

 

 

logo
LACQ - Holandský výrobca náterov na drevo. Heslo „Túžba po remesle, tradícii a kvalite z minulosti“ ukazuje jasný smer, ktorým sa tento výrobca vydal: oleje, živice a vosky TOP kvality v kombinácii s tradičnými postupmi a skúsenosťami.

Značka Lacq
Balenie 1 l

Výstražné upozornenia a bezpečnostné opatrenia

Výstražné slová:

Nebezpečenstvo!

Výstražné opatrenia:

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Obsahuje:

kyselinu šťaveľovú (CAS 144-62-7)

Bezpečnostné opatrenia:

P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P310 Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Piktogramy:

Korozívne a žieravé