Panel používateľa

ZINGA PU THINNER

ZINGA PU THINNER

ZINGA PU THINNER - Riedidlo pre ZINGACERAM PU.

51,90 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Na objednávku cca 2 týždne

Výrobca: ZINGAMETALL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ZINGA PU THINNER

Riedidlo pre systém ZINGACERAM PU.


 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H315 Dráždi kožu., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
Obsahuje: n-butyl acetát.
P vety: P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P233 Nádobu uchovávajte tesne uzavretú., P240 Uzemnite/upevnite nádobu a plniace zariadenie., P241 Používajte elektrické/ventilačné/osvetľovacie zariadenie do výbušného prostredia. , P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov.
P-vety: P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky, predlaktie a tvár.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info