Panel používateľa

ZINGALU - Ochranný náter

ZINGALU - Ochranný náter

ZINGALU - Ochranný 1K náter s obsahom organického zinku a hliníkových vločiek, ktoré zabezpečujú jasnú svetlejšiu farbu.

26,46 € s DPH

Skladové číslo:

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: ZINGAMETALL

Mám otázku

Charakteristika produktu

ZINGALU - Ochranný náter

ZINGALU je jednokomponentný galvanizačný systém pre aktívnu katódovú ochranu. ZINGALU obsahuje 90% zinku a 4% hliníkových vločiek v suchom filme, ktorý poskytuje dlhotrvajúcu antikoróznu ochranu. Hliníkové vločky vytvárajú ochrannú bariéru a svetlú farbu, ktorá evokuje konvenčne pozinkovaný povch. ZINGALU je ideálny ako samostatný systém, ako aj na opravu a retušovanie poškodených alebo starých, žiarovo zinkovaných, Zingovaných či inak zinkom natretých oceľových konštrukcií.

ESTETICKÝ POVRCH

  • porovnateľný so žiarovým zinkovaním
  • dlhotrvajúca kovová povrchová úprava

KATODICKÁ OCHRANA

  • excelentné antikorózne vlastnosti
  • úspešný test v soľnej komore – 6000 hod.
  • pridaná bariérová ochrana
  • spĺňa odolnosť C5 High podľa normy EN, ISO STN 12944-6

JEDNODUCHÁ APLIKÁCIA

  • jednozložkový náter
  • štetcom, valčekom, konvenčnou alebo airless striekacou technikou
  • ľahko obnoviteľné pri budúcej údržbe

 

Pozorne si prečítajte TECHNICKÝ LIST. pdf

 

ZINGA

Unikátna antikorózna ochrana založená na kombinácii pasívnej a aktívnej ochrany vľahko aplikovateľnom filme systému zinkovania.
ZINGA bola vynájdená na Univerzite v Gente v Belgicku v roku 1970. Od tej doby bol systém ZINGA použitý v celej rade projektov po celom svete.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé, Horľavé, Nebezpečné pre životné prostredie
H vety: H226 Horľavá kvapalina a pary., H335 Môže spôsobiť podráždenie dýchacích ciest., H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty., H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
Obsahuje: benzínové rozpúšťadlo (ropné), ľahká, aromatická frakcia
P vety: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P210 Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa, horúcich povrchov. Nefajčite., P261 Zabráňte vdychovaniu prachu/dymu/plynu/hmly/pár/aerosólov., P271 Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore., P403+P235 Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Uchovávajte v chlade., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info