Panel používateľa

FLUXAF GRAFFI CLEAN - Odstraňovač graffiti, 0,5 L

FLUXAF GRAFFI CLEAN - Odstraňovač graffiti, 0,5 L

FLUXAF GRAFFI CLEAN je vhodný pre odstránenie väčšiny druhov graffiti, fixiek, atramentu a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jednom kroku. 0,5 l

7,24 € s DPH

Skladové číslo: 8717853120114

Dostupnosť: Skladom

Výrobca: FLUXAF

Mám otázku

Charakteristika produktu

FLUXAF GRAFFI CLEAN - Odstraňovač graffiti je vhodný pre odstránenie väčšiny druhov graffiti, fixiek, atramentu a žuvačiek z takmer všetkých povrchov v jednom kroku.

Neobsahuje žiadne kyseliny, lúhy a nebezpečné rozpúšťadlá alebo konzervačné látky.

Na odstraňovanie graffiti, na báze:

  • olejových farieb, alkydových emailov
  • latexových a vodou riediteľných farieb
  • akrylových náterových farieb
  • autolakov a farieb na kožu

Taktiež je vhodný na odstránenie:

  • žuvačiek, nežiaducich plagátov, markerov, voskov, mnoho ďalších.

Vlastnosti

GRAFFI-CLEAN® je na vodnej báze a ecofriendly, bez obsahu lúhu a kyselín, pH je neutrálne. Tento odstraňovač je nehorľavý, oplachovateľný vodou a nemá takmer žiadne odparovanie. Veľká plocha môže byť očistená jedným použitím. Neaplikujte na plexisklo!

GRAFFI-CLEAN® je o 50 - 70% úspornejšie ako konvenčné rozpúšťadla a odstraňovače.

 

Technický list pdf

 

 

logo

Fluxaf je synonymom vysokokvalitných výrobkov už viac ako 80 rokov. Všetky produkty spĺňajú náročné profesionálne požiadavky a rešpektujú životné prostredie.

Výstražné slovo: Varovanie!
Výstražný piktogram: Dráždivé
H vety: H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
P vety: P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku., P102 Uchovávajte mimo dosahu detí., P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre., P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Opatrne niekoľko minút oplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. , P337+P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť., P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnou/regionálnou/národnou legislatívou. , P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky.

Nový komentár

* (Povinné)

Možno potrebujete

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info