Od plesní, rias, húb, machov

Chcem vyčistiť betón a kameň od plesní, rias, húb, machov